Rådgivning om udlejningHos Bowmann Ejendomsadministration, tilbyder vi alle serviceydelser i forbindelse med professionel drift og udvikling af udlejningsejendomme.

Udgangspunktet herfor er på den ene side dels et stabilt højt afkast, dels tilfredse lejere – og på den anden side sikker håndtering af de komplicerede udlejningslove, som regulerer alt udlejning i Danmark.

Vores effektive arbejdsgange sørger for, at de sædvanlige rutiner i en ejendom gennemføres korrekt og rettidigt; varsling af skatter og afgifter, varsling af omkostningsbestemt leje, ind- og udflytning af lejere samt meget andet.

Vi har stor ekspertise inden for håndtering af huslejenævnssager.

Opgaverne i juridisk afdeling udføres af vor fastansatte advokat, som er medlem af Advokatsamfundet og har tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer mv.

Byfornyelser

Vi har stor erfaring i at være behjælpelig med udarbejdelse af renoveringsprojekter samt byfornyelse af ejendomme.
Især omkring rådgivning om byfornyelse er vi et af de få kontorer i Danmark som kan håndterer byfornyelser.

Byfornyelser er et område som desværre er lidt overset af mange udlejere, men som er en økonomisk håndsrækning fra kommune og stat, som man ikke bør frasige sig.