Rådgivning projekt og byfornyelseAdministrerende direktør Niels K. Bowmann har stor erfaring inden for projektudvikling i bygninger. Han har gennem 40 år medvirket i mange projekter såsom – installation af centralvarme og renovering af centralvarmeanlæg, udskiftning af alt lige fra vinduer, tag til facaderrenoveringer, samt istandsættelse af kældre og opgange. Tillige har han stor erfaring med sammenlægninger af lejligheder, moderniseringer af køkkener, badeværelser samt ikke mindst omdannelser fra erhvervslejemål til boliglejemål.

Styrken er hans erfaring i at overskue projektet i sin helhed. Et projekt udarbejdet af en tekniker kan se overbevisende ud på tegningerne, men skal også passe med økonomien både hos ejer og ejendom, og man skal så tidligt som muligt sørge for, at kommunen bliver en medspiller. Samtidig er det meget vigtigt, at projektet er grundigt overvejet, så der ikke kommer uheldige overraskelser, ekstraarbejde og uventede regninger.

Det er samtidig vores opfattelse, at et projekt skal tilpasses ejendommens beboere og brugere. Ved at inkludere beboernes ønsker og krav gennemføres projekter bedre, hvilket Niels Bowmann bl.a. har oplevet i en udlejningsejendom på Nørrebro; der forelå et badeværelsesprojekt under en såkaldt aftalt boligforbedring, men såvel indretning som placering blev ændret efter samråd med beboerne. Det bevirkede, at 90 % af beboerne tilsluttede sig det nye projekt, selv om det betød en større månedlig udgift.

For udlejningsejendomme har direktør Niels Bowmnann har stor erfaring i at løfte en ejendoms generelle niveau – både inden for lejerettens generelle regler, men ikke mindst via aftaler mellem udlejer og lejerne og/eller kommunen. Han har gennemført mange projekter under de såkaldte private byfornyelser og aftalt boligforbedring, samt offentlig byfornyelse, – ikke mindst på Vesterbro i København. Oveni kommer et større antal frivillige aftaler bl.a. under Lejelovens §§ 66a/62b.

Projektudvikling handler først og fremmest om at lytte til ønsker, analysere disse, tage højde for helheden i projektet, samt finde det juridiske og økonomiske grundlag herfor. Herefter kan projektet sættes i gang, og vi følger det helt til dørs.

Badeværelser og badetårne

Direktør Niels K. Bowmann har erfaring med renovering af badeværelser, samt opførelse af nye badeværelser i eksempelvis badetårnskonstruktioner.

I ældre ejendomme kan man ofte udnytte muligheden for at få et badeværelse lagt uden på ejendommen i et badetårn. Det gør den enkelte lejlighed ca. 5 m² større, og det nye badeværelse tager ikke plads fra selve lejligheden. Da alt det forberedende arbejde kan udføres udefra, generes beboerne i de enkelte lejligheder kun i 2-3 dage.

Taglejligheder

Arkitektoniske perler – oppe mellem byens tage.

Har De en uudnyttet tagetage, og mangler De nye lejere, som også er i stand til betale dét, det koster..?

Vi kan sammen med Dem, vores arkitekter og rådgivere omdanne og skabe spændende miljøer med arkitektonisk smukke perler oppe mellem byens tage. Har De selv rådgivere bruges disse naturligvis.