Rådgivning til ejerboligforeningerJuridisk afdeling hjælper foreningen med fortolkning af ejerforeningens vedtægter og kan også rådgive om ændring af disse, så foreningen hele tiden har et tidssvarende regelsæt.

Juridisk afdeling kan bistå hvis ejerforeningen skal have udarbejdet eller á jourført dets husorden eller forretningsgange.

Hertil yder vi naturligvis også løbende juridisk bistand i forbindelse med dirigenthverv til foreningens generalforsamlinger.

Måtte det ønskes, er vor advokat gerne til stede på beboermøder og generalforsamlinger, når der er særligt behov for juridisk indsigt og ekspertise.

Juridisk afdeling dækker bredt med løsning af hyppigt forekommende juridiske spørgsmål om fast ejendom, både for foreninger og for enkeltpersoner.

Inkassofunktionen i juridisk afdeling sikrer foreningen en effektiv arbejdsgang, så risikoen for tab minimeres, hvis der skulle opstå problemer med betaling af fællesbidragene.

Opgaverne i juridisk afdeling udføres af vor advokat, som er medlem af Advokatsamfundet, og har tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer mv.