Rådgivning til andelsboligforeningerJuridisk afdeling hjælper foreningen med fortolkning af vedtægterne og kan også rådgive om ændring af foreningsvedtægterne, så foreningen hele tiden har et tidssvarende regelsæt.

Vor advokat er også behjælpelig med udarbejdelse af husordner samt forretningsgange for bestyrelsesarbejde.

Skal foreningen udleje beboelses- eller erhvervslejemål, står juridisk afdeling klar til rådgivning med stor forhandlingserfaring omkring betingelserne i lejekontrakten og en vurdering af lejeniveauet i området.

Hertil yder vi naturligvis også løbende juridisk bistand i forbindelse med dirigenthverv til boligforeningens generalforsamlinger.

Juridisk afdeling dækker bredt med løsning af forekommende juridiske spørgsmål om fast ejendom, både for foreninger og for enkeltpersoner.

Vores advokat kan også være til stede på beboermøder, når der er særligt behov for juridisk indsigt og ekspertise.

Inkassofunktionen i juridisk afdeling sikrer foreningen en effektiv arbejdsgang, så risikoen for økonomisk tab minimeres. Skulle der opstå forhold omkring en andelshavers overtrædelse af foreningens vedtægter eller husorden, vil vi naturligvis også være behjælpelig her, med saglig og god håndtering af en sådan konflikt, herunder en eventuel eksklusion.

Vi rådgiver også om reglerne ved tvangssalg og tvangsauktion, hvis en andelshaver ikke kan betale boligafgift og/eller ydelserne til sine kreditorer.

Opgaverne i juridisk afdeling udføres af vor fastansatte advokat, som er medlem af Advokatsamfundet, og som har tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer mv.