Rådgivning om ejendomsadministrationHos Bowmann Ejendomsadministration har vi en juridisk afdeling som ledes af vor fastansatte advokat.

Hos os er konkrete råd og vejledninger fra vor juridiske afdeling uden ekstra omkostninger for Dem.

Vor juridiske afdeling kan, med dets store rets- og forhandlings erfaring, hjælpe med eksempelvis:

  • Fortolkning af vedtægter.
  • Løbende rådgivning om foreningsretlige forhold.
  • Udarbejdelse af husordner.
  • Forretningsgange for bestyrelsesarbejde.
  • Udfærdigelse af beboelses og erhvervslejekontrakter.
  • Gennem forhandlinger med de relevante myndigheder, at opnå byfornyelsesmidler til ejendommen.
  • Hjælp til låneomlægning.

Vi har tillige stor ekspertise inden for håndtering af huslejenævnssager.

Skriv til vor advokat på mail: pm@bowmann.dk