Om Bowmann EjendomsadministrationBowmann Ejendomsadministration ApS er en dynamisk virksomhed indenfor ejendomsadministration.

Vores målsætning er at give vores kunder en ydelse, der i alle henseender lever op til den enkelte kundes specifikke ønsker og behov. En behovsanalyse er derfor en af hjørnestenene i Bowmann Ejendomsadministrations koncept så derfor, inden vi begynder et samarbejde med en ny kunde, analyserer vi alle de individuelle krav, ønsker og behov.

Virksomhedens grundlægger Niels Bowmann har mere end 40 års erfaring i denne branche. Han besidder flere tillidsposter; således sidder han i dag i Byfornyelsesnævnet, er lægdommer samt suppleant til Huslejenævnet.

Hans erfaring bygger også på mere end 17 års erfaring som direktør i både et ejendoms- og administrations-selskab og et entreprenørselskab.

Han besidder derfor en meget stor og bred ekspertise indenfor administration af ejendomme. Hertil kommer, at han har samlet nogle af branchens mest kyndige personer og kan tilbyde en administration, som er bedre end andre gode administratorer:

Hos Bowmann Ejendomsadministration lægger vi stor vægt på en individuel, fleksibel og personlig administration, en administration som tager udgangspunkt i ejendommens og beboernes behov.

Ejendomsadministration er personlig og en tillidssag

Vi lægger vægt på en individuel, fleksibel og personlig betjening. Derfor er medarbejderne vores største force.

Hos os er vi et team, hvor vi ikke opdelt i meget faste og specialiserede sagsområder; strukturen er flad, hvor alle medarbejdere har en bred viden og stor føling med hele administrationen.
Bowmann Ejendomsadministration går ind for efteruddannelse, og medarbejdere har gennemført en del af brancheforeningens administratoruddannelse.

Alle medarbejdere opfordres til at tage relevante kurser, så arbejdsstyrken til enhver tid er opdateret om såvel de nyeste tiltag inden for branchen, som løbende ændringer i lovgivning og retspraksis.

Vi har ambitioner om at blive større – men lever ikke efter parolen, at “stort er godt”. Det meget personlige i vores administration må ikke gå tabt.

Hos os betaler ingen for meget…

Selvfølgelig er Bowmann Ejendomsadministrations priser og administrationshonorarer konkurrencedygtige – Det viser vores mange tilfredse kunder.

Vi har ikke standardkontrakter, fordi vi sætter en ære i skræddersyede løsninger, der passer helt til Deres ejendom. Derfor dukker vi ikke op med uventede gebyrer til fx porto, fotokopiering, Nets/PBS osv. Med den administrationsaftale vi i fællesskab kommer frem til, garanterer Bowmann Ejendomsadministration, at der altid vil blive ydet den bedste service for den enkelte ejendom.

Vi garanterer effektivitet og overblik.

Bowmann Ejendomsadministration ApS er kautions- og ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark.

Kontakt os uforpligtende og hør om, hvorledes vi kan hjælpe Dem med at optimere Deres ejendom.

E-mail: info@bowmann.dk eller telefon +45 31 68 34 29