Ejendomsadministration UdlejningsejendommeMed udgangspunkt i vores analyse af den enkelte udlejningsejendom og dens økonomi, herunder forskellen mellem ejendomsregnskabet i henhold til lovgivningen, og ejers regnskab i henhold til skattelovgivningen tilrettelægges strategien for den økonomiske og fysiske udvikling af ejendommen i tæt samarbejde med Dem.

Eksempelvis er der stor forskel på begrebet ”vedligeholdelse” i lejeloven og i skattelovgivningen.

Ligningslovens § 14 g er kompliceret stof med stor indvirkning på likviditeten.

Hertil kan komme komplikationerne med at overdrage ejendomsværdierne til ens arvinger.
Alt dette og mere til, er rutinestof for os…

Eksempler på arbejdsopgaver ved administration af udlejningsejendomme:

 1. Opkrævning af leje og á conto varme
 2. Udsendelse af rykkere ved manglende betaling
 3. Betaling af ejendommens udgifter, dvs. offentlige afgifter, vedligeholdelsesregninger m.v.
 4. Lønafregning til de i ejendommen ansatte personer, herunder afregning af A-skat, ATP, samt årsindberetning til Told & Skat
 5. Bogføring af ejendommens indtægter/udgifter samt forberedelse af årsregnskab til revision
 6. Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget
 7. Fremsendelse af data til varmeselskab samt afregning af varmeregnskab
 8. Fremsendelse af kvartalsregnskab
 9. Udarbejdelse af lejeaftaler, afregning, overdragelse og kontraktskrivning. Honorar herfor afholdes for erhverv af ejer
 10. Ekspedition af erstatningssager til forsikringsselskab
 11. Varsling af lejeforhøjelse, føring af evt. konto for indvendig og udvendig vedligeholdelse, registrering af forudbetalt husleje m.v.
 12. Gennemgang af tilbud på vedligeholdelsesarbejder i samråd med ejer, samt forhandling med tilbudsgiver.
  Møder med ejendomsejeren efter ønske.