Ejendomsadministration GårdlaugFor gårdlaug skal analysen tilrettelægges ud fra en afvejning af forholdet mellem fællesudgifter, egenfinansiering og/eller foreningens ønsker. Gårdlaug er som regel beboet af medlemmerne, og det er derfor vigtigt, at dens brug bliver til alles bedste.

Arbejdsopgaver ved administration af gårdlaug:

  1. Opkrævning af a conto fællesydelser.
  2. Udsendelse af rykkere ved manglende betaling, ved stadig restance overgivelse til inkasso.
  3. Betaling af foreningens udgifter, dvs. offentlige afgifter, vedligeholdelsesregninger m.v.
  4. Lønafregning til de i foreningen ansatte personer, herunder afregning af A-skat, ATP, samt årsindberetning til SKAT.
  5. Bogføring af foreningens indtægter/udgifter samt forberedelse af årsregnskab til revisors gennemgang.
  6. Udarbejdelse af driftsbudget.
  7. Fremsendelse af kvartalsregnskab med budgetsammenligning.
  8. Indkaldelse til generalforsamlinger.
  9. Deltagelse i gårdlaugets ordinære (og evt. ekstraordinære) generalforsamlinger.
  10. Møder med ejerforeningens bestyrelse.