Ejendomsadministration EjerboligforeningerFor ejerforeningen skal analysen tilrettelægges ud fra en afvejning af forholdet mellem fællesudgifter, egenfinansiering og/eller ejerforeningens optagelse af lån med afdragsprofil for de enkelte medlemmer. Ejerforeninger er som regel beboet af medlemmer med forskelligt kapitalberedskab og muligheder for/ønsker til låneoptagelse.

Arbejdsopgaver ved administration af ejerforeninger vil typisk tage udgangspunkt i følgende:

 1. Opkrævning af a conto fællesydelser og á conto varme.
 2. Udsendelse af rykkere ved manglende betaling, ved stadig restance overgivelse til inkasso.
 3. Betaling af ejerforeningens udgifter, dvs. offentlige afgifter, vedligeholdelsesregninger m.v.
 4. Lønafregning til de i foreningen ansatte personer, herunder afregning af A-skat, ATP, samt årsindberetning til SKAT.
 5. Bogføring af foreningens indtægter/udgifter samt forberedelse af årsregnskab til revisors gennemgang.
 6. Udarbejdelse af driftsbudget.
 7. Fremsendelse af data til varmeselskab samt afregning af varmeregnskab.
 8. Fremsendelse af kvartalsregnskab med budgetsammenligning.
 9. Notering af ejerskifte, ajourføring af sikkerhedsstillelse samt opkrævning af evt. ejerskiftegebyr.
 10. Ekspedition af erstatningssager til forsikringsselskab.
 11. Indkaldelse til ejerforeningens generalforsamlinger.
 12. Deltagelse i ejerforeningens ordinære (og evt. ekstraordinære) generalforsamlinger.
 13. Udfærdigelse af generalforsamlingsreferat, der udsendes til samtlige ejere.
 14. Møder med ejerforeningens bestyrelse.