Ejendomsadministration AndelsboligforeningerFor andelsboligforeninger vil vores behovsanalyse resultere i en løsning, som tager højde for andelshavernes fremtidsønsker for ejendommen, herunder ønsker til udvikling i boligafgiften og andelskronen.

Derfor har valget af finansieringsform en meget afgørende indflydelse, da den skal tage højde for andelshavernes eventuelle forskellige ønsker.

Ejendommens udvikling bliver gennemgået med bestyrelsen, hvorefter der lægges en fremtidsplan over de arbejder, der skal foretages, og hvilke værdier det kan tilføre.

Arbejdsopgaver ved administration af andelsboligforeninger tager udgangs punkt i følgende liste:

 1. Opkrævning af boligafgift og a conto varme. Udsendelse af rykkere ved manglende betaling.
 2. Betaling af andelsboligforeningens udgifter, dvs. offentlige afgifter, vedligeholdelsesregninger m.v.
 3. Lønafregning til de i foreningen ansatte personer, herunder afregning af A-skat, ATP samt årsindberetning til SKAT.
 4. Bogføring af foreningens indtægter/udgifter samt forberedelse af årsregnskab til revision.
 5. Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget.
 6. Fremsendelse af data til varmeselskab samt afregning af varmeregnskab.
 7. Fremsendelse af kvartalsregnskab med budgetsammenligning.
 8. Udarbejdelse af salgsaftaler, afregning af overdragelsen samt påtegning af andelsbevis. Honorar herfor afholdes af sælger.
 9. Ekspedition af erstatningssager til forsikringsselskab.
 10. Varsling af lejeforhøjelse for eventuelle beboelseslejere, føring af evt. konto for ind og udvendig vedligeholdelse, registrering af forudbetalt husleje m.v.
 11. Indkaldelse til andelsboligforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 12. Deltagelse i andelsboligforeningens ordinære (og evt. ekstraordinære) generalforsamling.
 13. Udfærdigelse af generalforsamlingsreferat, der udsendes til samtlige andelshavere.
  Møder med andelsboligforeningens bestyrelse.